Orders

ZAPYTANIE OFERTOWE nr NUTRITECH/01/09/2022 z dnia 21.09.2022 r.

Nazwa projektu: „Opracowanie innowacyjnego prozdrowotnego preparatu polisacharydowego zawierającego łatwo przyswajalne białka na bazie ekstraktu z alg morskich wraz z technologią jego produkcji”, w ramach Programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu – konkurs I z dnia 25.05.2022r.

Przedmiot zamówienia: „Usługa obróbki poprodukcyjnej biomasy makroalg wraz z analizą fizykochemiczną i mikrobiologiczną pozyskanych produktów, a następnie zaprojektowanie linii produkcyjnej do przeskalowania w/w procesu w skali półtechnicznej”

Termin składania ofert: 28.09.2022 do godziny 10:00 CET.

W wyniku postępowania została wybrana oferta:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ul. C.K. Norwida 25, 50-375 Wrocław

Oferta uzyskała 100 pkt.

Łączna cena zaoferowana przez Wykonawcę z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia wyniosła
834 609,60 zł netto (1 026 569,81 zł brutto).

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2023 z dnia 23.01.2023

Przedmiot zamówienia: „Zakup i dostawa urządzeń do biorafinacji”

Termin składania ofert: 30.01.2023 do godziny 10:00 CET.

W wyniku postępowania została wybrana oferta:

A.Foeth BV
Harselaarseweg 23
3771MA Barneveld, Królestwo Niderlandów

Oferta uzyskała 100 pkt.

Łączna cena zaoferowana przez Wykonawcę z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia wyniosła
438 937,00 zł netto (438 937,00 zł brutto).

ZAPYTANIE OFERTOWE nr NUTRITECH/01/11/2023 z dnia 09.11.2023

Nazwa projektu: „Opracowanie innowacyjnego prozdrowotnego preparatu polisacharydowego zawierającego łatwo przyswajalne białka na bazie ekstraktu z alg morskich wraz z technologią jego produkcji”, nr umowy o dofinansowanie NUTRITECH1/000O/2022 w ramach Programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu (I konkurs).

Przedmiot zamówienia: „Zakup i dostawa kutra do rozdrabniania żywności – obj. 50 L”

Termin składania ofert: 17.11.2023 r. do godziny 10:00 CET.

W wyniku postępowania została wybrana oferta:

MegaMarket S.A.
ul. Strefowa 15, 39-442 Chmielów

Łączna cena zaoferowana przez Wykonawcę z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia wyniosła
13 999,00 zł netto (17 218,77 zł brutto).

ZAPYTANIE OFERTOWE nr NUTRITECH/01/06/2024 z dnia 10.06.2024

„Opracowanie innowacyjnego prozdrowotnego preparatu polisacharydowego zawierającego łatwo przyswajalne białka na bazie ekstraktu z alg morskich wraz z technologią jego produkcji”, nr umowy o dofinansowanie NUTRITECH1/000O/2022 w ramach Programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu (I konkurs).

Przedmiot zamówienia: „Analizy profilu aminokwasowego preparatów białkowych, będących produktem biorafinacji wodorostów morskich”.

Termin składania ofert: 19.06.2024 r. do godziny 10:00 CET.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr NUTRITECH/02/06/2024 z dnia 10.06.2024

„Opracowanie innowacyjnego prozdrowotnego preparatu polisacharydowego zawierającego łatwo przyswajalne białka na bazie ekstraktu z alg morskich wraz z technologią jego produkcji”, nr umowy o dofinansowanie NUTRITECH1/000O/2022 w ramach Programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu (I konkurs).

Przedmiot zamówienia: „Analizy podstawowe biomasy odpadowej, będących produktem ubocznym biorafinacji wodorostów morskich”.

Termin składania ofert: 19.06.2024 r. do godziny 10:00 CET.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr NUTRITECH/03/06/2024 z dnia 10.06.2024

Nazwa projektu: „Opracowanie innowacyjnego prozdrowotnego preparatu polisacharydowego zawierającego łatwo przyswajalne białka na bazie ekstraktu z alg morskich wraz z technologią jego produkcji”, nr umowy o dofinansowanie NUTRITECH1/000O/2022 w ramach Programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu (I konkurs).

 Przedmiot zamówienia: „Analiza polisacharydów będących produktem biorafinacji wodorostów morskich za pomocą spektroskopii fourierowskiej w podczerwieni (FTIR)”.

Termin składania ofert: 19.06.2024 r. do godziny 10:00 CET.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr NUTRITECH/04/06/2024 z dnia 10.06.2024

Nazwa projektu: „Opracowanie innowacyjnego prozdrowotnego preparatu polisacharydowego zawierającego łatwo przyswajalne białka na bazie ekstraktu z alg morskich wraz z technologią jego produkcji”, nr umowy o dofinansowanie NUTRITECH1/000O/2022 w ramach Programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu (I konkurs).

 Przedmiot zamówienia: „Analiza mikrobiologiczna i metali ciężkich produktów biorafinacji wodorostów morskich”.

Termin składania ofert: 19.06.2024 r. do godziny 10:00 CET.

Pytania:

Pyt.1. Jakie granice oznaczalności są przez Państwa wymagane przy oznaczeniu metali? (nasze granice wahają się od 0,1 do 2,5 mg/kg w zależności od oznaczanego pierwiastka)

Zamawiający informuje iż odnośnie metali ciężkich i mikrobiologii, sugerujemy się wartościami obowiązującymi w DYREKTYWIE KOMISJI 2009/10/WE dla alginianu sodu E401.

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Kadm

Nie więcej niż 1 mg/kg

Liczba bakterii ogółem

Nie więcej niż 5.000 kolonii na gram

Drożdże i pleśnie

Nie więcej niż 500 kolonii na gram

E. coli

Brak w 5 g

Salmonella spp.

Brak w 10 g

Pyt. 2 Jaką ilością próbki Państwo dysponują? (aby wykonać oznaczenie w 3 niezależnych powtórzeniach potrzebuje min. 3g próbki w postaci proszku)

Zamawiający informuje, iż jest w stanie dostarczyć min. 3 g próbki.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr NUTRITECH/05/06/2024 z dnia 10.06.2024

Nazwa projektu: „Opracowanie innowacyjnego prozdrowotnego preparatu polisacharydowego zawierającego łatwo przyswajalne białka na bazie ekstraktu z alg morskich wraz z technologią jego produkcji”, nr umowy o dofinansowanie NUTRITECH1/000O/2022 w ramach Programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu (I konkurs).

Przedmiot zamówienia: „Analiza alginianów będących produktem biorafinacji wodorostów morskich, metodą spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR)”.

Termin składania ofert: 19.06.2024 r. do godziny 10:00 CET.

Our News

Biorefining and the Circular Economy Strategy

Biorefining and the Circular Economy Strategy

In the face of global challenges related to climate change and environmental protection, the development of innovative methods of obtaining natural raw materials is gaining priority. These methods must take into account aspects related to the protection of water, soil...

What does seaweed cultivation and RAS have in common?

What does seaweed cultivation and RAS have in common?

Why seaweed?   Marine algae are a source of unique biologically active compounds, but the commercial use of macroalgae still does not fully reflect their potential.   What problems arise from harvesting seaweed?   ► Currently, the main source of...

We did it! Royal Crab Boutique success

We did it! Royal Crab Boutique success

The development and construction phase of our technological infrastructure as part of the Royal Crab Boutique project has been successfully completed We are proud to announce that within the framework of the Royal Crab Boutique project, we have successfully completed...

Aquaponics System – Future of farming

Aquaponics System – Future of farming

Dive into the Future: Understanding Aquaponics Systems and Hydroponics Integration Aquaponics Unveiled: A Revolution in Sustainable Farming In recent years, aquaponics has emerged as a cutting-edge farming technique, combining aquaculture and hydroponics to create a...

We’re hiring seaweed specjalist

We’re hiring seaweed specjalist

Currently, we are looking for scientists to join our growing interdisciplinary team in Wrocław, Poland. The position will focus on developing seaweed production in recirculating indoor systems. For more details, see attached job/traineeship offer. In order to improve...

What are the benefits of Recirculating Aquaculture Systems (RAS)?

What are the benefits of Recirculating Aquaculture Systems (RAS)?

Production of meat and especially red meat is responsible for high greenhouse gases emission as well as massive water use. Unlike beef, farmed fish is one of the most resource-efficient proteins on the planet. How is it possible? Recirculating Aquaculture Systems...

Time for change. Time for Food4Future

Time for change. Time for Food4Future

Take a bold leap into the future with us! As we at Fish Farm Solutions transform into a new brand - Food4Future Technologies. We would like to share our love for the planet, water and the importance of change. Change that will help us, our children and their children,...