Orders

ZAPYTANIE OFERTOWE nr NUTRITECH/01/09/2022 z dnia 21.09.2022 r.

Nazwa projektu: „Opracowanie innowacyjnego prozdrowotnego preparatu polisacharydowego zawierającego łatwo przyswajalne białka na bazie ekstraktu z alg morskich wraz z technologią jego produkcji”, w ramach Programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu – konkurs I z dnia 25.05.2022r.

Przedmiot zamówienia: „Usługa obróbki poprodukcyjnej biomasy makroalg wraz z analizą fizykochemiczną i mikrobiologiczną pozyskanych produktów, a następnie zaprojektowanie linii produkcyjnej do przeskalowania w/w procesu w skali półtechnicznej”

Termin składania ofert: 28.09.2022 do godziny 10:00 CET.

W wyniku postępowania została wybrana oferta:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ul. C.K. Norwida 25, 50-375 Wrocław

Oferta uzyskała 100 pkt.

Łączna cena zaoferowana przez Wykonawcę z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia wyniosła
834 609,60 zł netto (1 026 569,81 zł brutto).

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2023 z dnia 23.01.2023

Przedmiot zamówienia: „Zakup i dostawa urządzeń do biorafinacji”

Termin składania ofert: 30.01.2023 do godziny 10:00 CET.

W wyniku postępowania została wybrana oferta:

A.Foeth BV
Harselaarseweg 23
3771MA Barneveld, Królestwo Niderlandów

Oferta uzyskała 100 pkt.

Łączna cena zaoferowana przez Wykonawcę z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia wyniosła
438 937,00 zł netto (438 937,00 zł brutto).

ZAPYTANIE OFERTOWE nr NUTRITECH/01/11/2023 z dnia 09.11.2023

Nazwa projektu: „Opracowanie innowacyjnego prozdrowotnego preparatu polisacharydowego zawierającego łatwo przyswajalne białka na bazie ekstraktu z alg morskich wraz z technologią jego produkcji”, nr umowy o dofinansowanie NUTRITECH1/000O/2022 w ramach Programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu (I konkurs).

Przedmiot zamówienia: „Zakup i dostawa kutra do rozdrabniania żywności – obj. 50 L”

Termin składania ofert: 17.11.2023 r. do godziny 10:00 CET.

W wyniku postępowania została wybrana oferta:

MegaMarket S.A.
ul. Strefowa 15, 39-442 Chmielów

Łączna cena zaoferowana przez Wykonawcę z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia wyniosła
13 999,00 zł netto (17 218,77 zł brutto).

Our News

Aquaponics System – Future of farming

Aquaponics System – Future of farming

Dive into the Future: Understanding Aquaponics Systems and Hydroponics Integration Aquaponics Unveiled: A Revolution in Sustainable Farming In recent years, aquaponics has emerged as a cutting-edge farming technique, combining aquaculture and hydroponics to create a...

We’re hiring seaweed specjalist

We’re hiring seaweed specjalist

Currently, we are looking for scientists to join our growing interdisciplinary team in Wrocław, Poland. The position will focus on developing seaweed production in recirculating indoor systems. For more details, see attached job/traineeship offer. In order to improve...

What are the benefits of Recirculating Aquaculture Systems (RAS)?

What are the benefits of Recirculating Aquaculture Systems (RAS)?

Production of meat and especially red meat is responsible for high greenhouse gases emission as well as massive water use. Unlike beef, farmed fish is one of the most resource-efficient proteins on the planet. How is it possible? Recirculating Aquaculture Systems...

Time for change. Time for Food4Future

Time for change. Time for Food4Future

Take a bold leap into the future with us! As we at Fish Farm Solutions transform into a new brand - Food4Future Technologies. We would like to share our love for the planet, water and the importance of change. Change that will help us, our children and their children,...

Multidimensional sign F4F

Multidimensional sign F4F

Our sign relates to the circular economy concept. F4F sign! Presenting this process with a circle is insufficient. Therefore, a shape that can be presented in 3D space comes to the rescue. Having a background in mathematics, a figure called ‘Lissajous Curve’ is the...