Prestasjoner

Shrimp Health Alert

Rask og nøyaktig pasientnær prøve for deteksjon av patogener på rekeoppdrettsanlegg, under Tiltak 1.1 i det operative programmet «Smart vekst» 2014–2020, samfinansiert av Det europeiske regionale utviklingsfond; Prioritet I: Støtte for forskning og utvikling i bedrifter; Tiltak: 1.1 Forsknings- og utviklingsprosjekter i bedrifter; Deltiltak 1.1.1: Industrielt forsknings- og utviklingsarbeid utført av bedrifter

Formålet med prosjektet: å utarbeide en diagnostisk prøve for identifisering av virus og bakterier på rekeoppdrettsanlegg. Prøven er ment å være enkel i bruk, rask og relativt billig, slik at den kan bli populær blant rekeprodusenter og redusere materielle tap forårsaket av epidemier, samt begrense bruk av legemidler når de ikke er nødvendige. The test is intended to be easy to use, fast, and relatively inexpensive, which will allow it to be disseminated among breeders, reduce material losses caused by epidemics and use drugs only when needed.

Total prosjektverdi: PLN 10 187 623.53
Samfinansieringsverdi: PLN 8 775 441.18
Prosjektets implementeringsperiode:1. februar 2020 – 29. juni 2023
Prosjektet utføres i et konsortium med Institutt for bioteknologi og molekylær medisin

mapadotacji.gov.pl

Strategi for ekspandering til utenlandske markeder – det norske markedet

Samfinansieringsverdi:opp til PLN 200 000,00
Prosjektet er finansiert av Polish Investment and Trade Agency S.A. [Polsk investerings- og handelsbyrå], som implementerer prosjektet «Polske teknologiske broer» under det operative programmet «Intelligent utvikling» 2014–2020.

Project FishSensor

Forsknings- og utviklingsarbeid på et system for deteksjon av patogener på fiskeoppdrettsanlegg, som en del av Aktivitet 4.1.4 «Forskning- og utviklingsaktivitet» i det operative programmet «Smart vekst» 2014–2020, samfinansiert med midler fra Det europeiske regionale utviklingsfond, Prioritetsakse I, «Økning av vitenskapelig og forskningsmessig potensial»

Formålet med prosjekteter å utvikle og implementere en innovativ diagnostisk prøve – FishSensor, for deteksjon av de vanligste patogenene i fiskekulturer. Som resultat av prosjektet skal det konstrueres utstyr til øyeblikkelig diagnostisering av bakterielle og virale infeksjoner på fiskeoppdrettsanlegg. As a result of the project, a device will be constructed that will allow immediate diagnosis of bacterial and viral infections on fish farms.
Prosjektets totale verdi: PLN 6 078 578,40
Finansiering fra Europeiske fond: PLN 4 527 464,49

Våre nyheter

Tid for endring. Tid for Food4Future

Tid for endring. Tid for Food4Future

Gjør et stort sprang inn i framtiden med oss! Nå forandrer Fish Farm Solutions seg til et nytt merke – Food4Future Technologies. Vi vil gjerne dele vår kjærlighet for planeten, vannet og hvor viktig endringen er. Endringen som skal hjelpe oss, barna våre og deres barn...

Flerdimensjonal logo

Flerdimensjonal logo

Logoen vår er relatert til sirkulær økonomi-konseptet. En sirkel er utilstrekkelig for å kunne gjenspeile denne prosessen. Derfor har det kommet en form, som kan presenteres i et tredimensjonalt rom, oss til unnsetning. Med bakgrunn i matematikk, har vi valgt en...