Osiągnięcia

Shrimp Health Alert

Szybki i precyzyjny test Point of Care do detekcji patogenów na farmach krewetek w ramach działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa; Działanie: 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw; Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Cel projektu:opracowanie testu diagnostycznego do detekcji wirusów i bakterii na farmach krewetek. Test w zamyśle ma być prosty w obsłudze, szybki i stosunkowo nie drogi, co pozwoli na jego rozpowszechnienie wśród hodowców, zmniejszenie strat materialnych wywołanych przez epidemie, a także stosowanie leków tylko wówczas, kiedy jest taka potrzeba.

Całkowita wartość projektu: 10 187 623,53 zł
Wartość dofinansowania: 8 775 441,18 zł
Okres realizacji projektu: 1.02.2020 – 29.06.2023

Projekt realizowany w Konsorcjum z Instytutem Biotechnologii i Medycyny Molekularnej.

mapadotacji.gov.pl

Tworzenie strategii ekspansji na rynek zagraniczny – rynek norweski

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”.

Cel i efekty projektu:  opracowanie strategii komercjalizacji nowoczesnych testów diagnostycznych do identyfikacji patogenów na farmach łososi w Norwegii. W ramach projektu rozeznane zostaną możliwości certyfikacji nowych urządzeń diagnostycznych, wielkość rynku docelowego oraz charakterystyka klientów docelowych.

Rezultatem projektu jest strategia ekspansji na rynek Norweski.

Wartość dofinansowania: 200 000,00 zł

Projekt FishSensor

Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem systemu wykrywającego patogeny w hodowlach ryb jest realizowany w ramach działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel i efekty projektu: opracowanie i wdrożenie na rynek testu diagnostycznego, FishSensora, do wykrywania najczęściej występujących patogenów w hodowlach rybnych. W wyniku realizacji projektu skonstruowane zostanie urządzenie, które będzie umożliwiało natychmiastową diagnostykę infekcji bakteryjnych i wirusowych na farmach rybnych.
Całkowita wartość projektu: 6 078 578,40 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 4 527 464,49 zł

Aktualności

Czas na zmianę. Czas na Food4Future.

Czas na zmianę. Czas na Food4Future.

Wykonaj z nami odważny skok w przyszłość! Przekształcamy Fish Farm Solutions w nową markę - Food4Future Technologies. Chcielibyśmy podzielić się naszą miłością do planety, wody i powagi oraz potrzeby zmian. Zmiany, które pomogą nam, naszym dzieciom i kolejnym...

Znak wielowymiarowy F4F

Znak wielowymiarowy F4F

Nasz znak nawiązuje do koncepcji gospodarki cyrkularnej. Znak F4F! Przedstawienie tego procesu za pomocą koła jest niewystarczające. Na ratunek przychodzi więc kształt, który można przedstawić w przestrzeni 3D. Mając wykształcenie matematyczne, figura zwana "krzywą...